Vendredi 19 Avril 2019 à 17h00
Ancienne gare Saint-Sever à Rouen
Samedi 8 Juin 2019 à 15h00
Musée national de l'Éducation (munaé) à Rouen
Samedi 8 Juin 2019 à 16h00
Musée des Beaux-arts à Rouen
Samedi 8 Juin 2019 à 16h00
Place de la Cathédrale à Rouen
Samedi 8 Juin 2019 à 18h00
Place de la Cathédrale à Rouen
Samedi 8 Juin 2019 à 18h00
#LaboVictorHugo à Rouen
Samedi 8 Juin 2019 à 20h00
Place de la Rougemare à Rouen