Vendredi 19 Avril 2019 à 17h00
Ancienne gare Saint-Sever à Rouen
Samedi 25 Mai 2019 à 15h30
Presqu'île rollet à Rouen
Dimanche 26 Mai 2019 à 11h00
#LaboVictorHugo à Rouen
Dimanche 26 Mai 2019 à 15h00
#LaboVictorHugo à Rouen
Dimanche 26 Mai 2019 à 15h00
Presqu'île rollet à Rouen
Dimanche 26 Mai 2019 à 18h00
Parc Signa à Maromme - La Maine