Vendredi 19 Avril 2019 à 17h00
Ancienne gare Saint-Sever à Rouen
Mercredi 22 Mai 2019 à 14h00
Centre André-Malraux à Rouen
Mercredi 22 Mai 2019 à 15h00
Le Rexy à Mont-Saint-Aignan
Mercredi 22 Mai 2019 à 15h00
L'avant scène à Grand-Couronne
Mercredi 22 Mai 2019 à 20h00
Théâtre de l’Almendra à Rouen
Mercredi 22 Mai 2019 à 20h00
Chapelle Saint-Louis à Rouen
Mercredi 22 Mai 2019 à 20h00
Boulodrome de Barentin à Barentin

Pages