Vendredi 19 Avril 2019 à 17h00
Ancienne gare Saint-Sever à Rouen
Samedi 18 Mai 2019 à 12h00
Square André-Maurois à Rouen
Samedi 18 Mai 2019 à 14h00
Quartier des Bons Enfants à Rouen
Samedi 18 Mai 2019 à 14h00
Site du safran collectif à Rouen
Samedi 18 Mai 2019 à 18h00
#LaboVictorHugo à Rouen
Samedi 18 Mai 2019 à 20h00
Salle des fêtes du Mesnil-Esnard à Le Mesnil-Esnard
Samedi 18 Mai 2019 à 20h00
Salle des fêtes du Mesnil-Esnard à Le Mesnil-Esnard