Vendredi 19 Avril 2019 à 17h00
Ancienne gare Saint-Sever à Rouen
Dimanche 5 Mai 2019 à 11h00
#LaboVictorHugo à Rouen
Dimanche 5 Mai 2019 à 15h30
Temple Saint-Éloi à Rouen
Dimanche 5 Mai 2019 à 16h00
Halle aux Toiles à Rouen
Dimanche 5 Mai 2019 à 17h00
#LaboVictorHugo à Rouen