Vendredi 19 Avril 2019 à 17h00
Ancienne gare Saint-Sever à Rouen
Samedi 4 Mai 2019 à 12h00
Square André-Maurois à Rouen
Samedi 4 Mai 2019 à 15h00
#LaboVictorHugo à Rouen
Samedi 4 Mai 2019 à 15h30
Salle Louis-Jouvet à Rouen
Samedi 4 Mai 2019 à 15h30
Bibliothèque Simone-de-Beauvoir à Rouen
Samedi 4 Mai 2019 à 19h00
#LaboVictorHugo à Rouen
Samedi 4 Mai 2019 à 19h00
Salle Louis-Jouvet à Rouen