Mercredi 30 Mai 2018 à 14h30
Salle Louis-Jouvet à Rouen
Mercredi 30 Mai 2018 à 15h30
Bibliothèque des Capucins à Rouen
Mercredi 30 Mai 2018 à 18h00
Salle Louis-Jouvet à Rouen
Mercredi 30 Mai 2018 à 18h30
Insa à Saint-Étienne-du-Rouvray
Mercredi 30 Mai 2018 à 19h00
Centre André-Malraux à Rouen
Mercredi 30 Mai 2018 à 19h30
Insa à Saint-Étienne-du-Rouvray
Mercredi 30 Mai 2018 à 20h00
Abbatiale Saint-Ouen à Rouen