Mercredi 16 Mai 2018 à 12h15
Hôpital Charles Nicolle, Anneau Central (Hall) à Rouen
Mercredi 16 Mai 2018 à 14h30
Chapelle Saint-Louis à Rouen
Mercredi 16 Mai 2018 à 15h30
Bibliothèque de la Grand’Mare à Rouen
Mercredi 16 Mai 2018 à 18h00
Chapelle Saint-Louis à Rouen